امروز شنبه 03 فروردین 1398
 
 
 
1393/12/18  
راه اندازي سامانه نظام پيشنهادات دانشگاه بيرجند
به استحضار مي رساند سامانه نظام پيشنهادات دانشگاه بيرجند به منظور مشاركت اساتيد،كاركنان و دانشجويان جهت ارائه نظرات و پيشنهادهاي ارزنده از تاريخ 93/11/05 راه اندازي گرديده است. خواهشمند است نسبت به ارسال پيشنهادهاي سازنده از طريق سامانه مذكور اقدام فرماييد. بدهي است علاوه بر برخورداري از امتيازات ارزيابي سالانه و ارتقاء رتبه و ... با تشخيص كميته داوران به پيشنهادات ارزنده جوايزي تعلق خواهد گرفت.
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. © 1392