امروز شنبه 03 فروردین 1398
 
 
 
1394/09/06  
عدم پذیرش پیشنهادات خارج از سامانه
پیرو نامه شماره 24493/د/93 مورخ 9/12/93 درخصوص راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه به استحضار می رساند، پیشنهادات واصله از طریق سامانه مذکور مورد تأیید دبیرخانه نظام پیشنهادات می باشد لذا از ارسال هرگونه پیشنهاد خارج از سامانه خودداری فرمایید. لازم به توضیح می باشد چنانچه پیشنهادی در سطح داخلی مطرح و تأیید گردیده است نیز می بایست در سامانه ثبت و مستندات آن نیز در سامانه پیوست گردد.
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. © 1392