امروز شنبه 03 فروردین 1398
 
 
 
1395/04/14  
سیزدهمین همایش و هفتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادهابا شعار " نظام پیشنهادها، عرصه اقدام و عمل در تحقق اقتصاد مقاومتی " - تاریخ 16 و 17 آذر 1395
سازمان جهاد دانشگاهی تهران با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی- تحقیقاتی، سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی کشور.
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. © 1392